“KUN VED STADIG UDVIKLING BLIVER MAN BEDRE”

+45 21 31 97 69

PK CONSULTING

Trænger din virksomhed til et eftersyn? Laver I det rigtige – og laver I det på den rigtige måde?

Ligesom alt andet, vi bruger og gør, kan man kun blive bedre, hvis man hele tiden udvikler sig.

En effektiv virksomhed skal have fokus rettet både mod, hvad det er den producerer og sælger, og mod hvordan den gør det. Gør I det rigtige og gør I det på den rigtige måde? Det handler om ydre og indre effektivitet. Begge områder skal udvikles, hvis I vil blive bedre og blive ved med at klare Jer.

Udvikling skal selvfølgelig omfatte de produkter, din virksomhed lever af, og den måde, I sælger produkterne på. Det ved I bedst selv. Men det stopper ikke der.

Udvikling skal også omfatte virksomhedens interne forhold – jeres ledelse, organisation, funktioner, processer og ressourceforbrug. Her kan PK Consulting hjælpe.

“SAMMEN ER VI STÆRKERE”

YDELSER

MINDRE VIRKSOMHED

Udnyt jeres fulde potentiale

Jeg tilbyder en målrettet og systematisk analyse af jeres virksomhedsledelse, organisation, processer og ressourceudnyttelse. Er der behov for ændringer og effektiviseringer, hjælper jeg med at få dem gennemført.

STØRRE VIRKSOMHED

Udvikling af potentiale på udvalgte områder

Jeg tilbyder en systematisk analyse af enkeltområder, hvor I måske har potentiale til effektivisering, men ikke selv har kræfterne til at få det undersøgt. Er der muligheder, hjælper jeg med at få dem gennemført.

Er du interesseret? Kontakt mig 21 31 97 69

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation